Service

Wanneer je in het Polder Hofje woont, maakt iedereen gebruik van een basis servicekostenpakket. Kosten €465,00 per maand. Er zal een vereniging van eigenaren zijn die ideeën kan aandragen en die meedenkt over collectieve activiteiten.
•    Collectief onderhoud
•    Coördinatie zorg wanneer nodig
•    Beveiliging/camera's
•    Onderhoud liften en CV
•    Mogelijkheid gebruik van "De Orangerie"
•    Schoonmaak gezamenlijke ruimten
•    Gebruik van beveiligde en van stroom voorziene fietsenstalling  
•    Glas-/brandverzekering
Een basispakket kan worden uitgebreid in schoonmaak, zorg en bijvoorbeeld voeding. U vraagt en wij kijken hoe wij dit kunnen inpassen. Uiteraard wordt er dan samen met u gekeken naar wat u het beste past.

polderhofjex

Als bewoner van het Polder Hofje, kan het gebeuren dat u voor kortere of langere tijd zorg nodig heeft. In dat geval staat er in het Polder Hofje een team van verpleegkundigen klaar die, als u dat wilt, het tijdelijk ongemak zoveel mogelijk voor u verlichten. Zij onderhouden nauw contact met uw huisarts, apotheek en andere hulpverleners. Vaak gaan mensen met een indicatie voor langdurige zorg, naar een verzorgingshuis. Het feit dat u moet verhuizen, terwijl uw partner niet mee kan, is ronduit verschrikkelijk. Als bewoner van het Polder Hofje kunt u deze situatie in veel gevallen voorkomen. U blijft thuis en een zorgteam zorgt ervoor dat u en uw eventuele partner samen kunnen blijven wonen.  Bewoners van het Polder Hofje kunnen ook buiten de kantooruren terecht met vragen en/of hulp. Het gevoel dat je altijd bij iemand terecht kan met je vragen, geeft een gevoel van zorg op maat, van veiligheid. En dat voor 7 x 24 uur!

Zorg

In het Hofje is er dagelijks een verpleegkundige aanwezig. Hij/zij zal de geïndiceerde zorg uitvoeren, maar niet met een tijdklok. Doordat het Polderhofje met een vast team werkt, zal er snel een vertrouwensband ontstaan tussen verzorging en bewoners. Doordat er de tijd voor mensen wordt genomen, voelen zij zich gehoord en zullen zij sneller met eventuele gezondheidsklachten komen. Dit heeft een preventieve werking.  Geïndiceerde zorg wordt dus niet alleen geleverd, maar ook de mensen die een vraag hebben, kunnen bij hem/haar terecht.

011116zorg

Etien.nl ©2019 Polder Hofje